Договір оферти

1. Загальні положення.

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією Організатора Клієнту укласти договір на покупку пластикової карти з унікальним кодом (далі - Сертифікат), що має певну вартість, і що дає після її виплати право власнику Сертифіката на разове участь в розважальному ігровому заході, що проводиться одним з Партнерів Організатора.
1.2. Відповідно до пункту 2 статті 437 Цивільного Кодексу Російської Федерації даний документ є публічною офертою.
1.3. Публічний договір укладається в особливому порядку: шляхом акцепту оферти, що містить всі істотні умови договору, без підписання сторонами. Ув'язнений таким чином договір має юридичну силу відповідно до ст. 434 Цивільного кодексу Російської Федерації і є рівносильним договору, підписаному сторонами. Відповідно до пункту 3 статті 438 ГК РФ, акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті.
1.4. Фактом, що підтверджує прийняття викладених нижче умов, і, відповідно, акцептом дійсної публічної оферти, є напрямок Клієнтом Замовлення на придбання Сертифікату.
1.5. Особа, що направило Замовлення, визнається Клієнтом або представником Клієнта з належними повноваженнями. Особа, яка прийняла замовлення, є належно уповноваженим представником Організатора. Разом Клієнт і Організатор є Сторонами за цим договором.
1.6. Цей договір вважається укладеним з моменту акцепту оферти, що виражається в створенні, оформленні та напрямку Клієнтом Замовлення в порядку, передбаченому цим договором, і діє до виконання сторонами всіх своїх зобов'язань по ньому.

2. Терміни та визначення.

2.1. У цьому договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Замовлення - належним чином оформлений і сформований за допомогою Веб-сайту шляхом заповнення відповідної форми в розділі «Особистий кабінет» запит Клієнта на придбання Сертифікату. Оформити Замовлення можуть тільки зареєстровані Клієнти. Правила оформлення Замовлення на придбання Сертифікату вказані на Веб-сайті.
Веб-сайт - ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://phobia.ru/, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про послуги, що надаються. Веб-сайт надає Клієнту можливість через Інтернет придбати Сертифікат в порядку і на умовах, передбачених цим договором.
Договір - справжній публічний договір, укладений за допомогою акцепту оферти між Організатором і Клієнтом.
Клієнт - особа, яка здійснила акцепт оферти шляхом направлення Замовлення, і яка купує після оплати вартості Сертифікату право на разове отримання послуги Організатора, зазначеної в п.1.1. цього договору протягом періоду терміну дії Сертифіката.
Організатор - юридична особа, яка здійснила передоплату Партнеру за послугу, зазначену в п. 1.1. договору, і шляхом продажу Сертифікату реалізує Клієнту право на отримання послуги.
Партнер - юридична особа, яка надає Клієнту або Власнику Сертифіката послугу, зазначену в п. 1.1., Розрахунки за яку між Організатором і Партнером вже зроблені.
Сертифікат - пластикова карта з унікальним кодом, що засвідчує факт внесення грошових коштів Клієнтом Організатору в якості передоплати за послугу, зазначену в п. 1.1. справжньої угоди. Має певну вартість і термін дії, після закінчення якого без застосування не активується, гроші, сплачені в розмірі вартості Сертифікату при цьому не повертається. Термін дії Сертифіката та порядок його використання вказані на Веб-сайті та / або на Сертифікаті. Сертифікат підтверджує право Клієнта (або Власника Сертифіката) зарахувати внесені грошові кошти в рахунок оплати разово наданої послуги протягом всього терміну дії Сертифіката. У разі, якщо вартість Сертифікату перевищує вартість послуги, різниця Клієнту (або Власнику Сертифіката); не повертається.
Власник Сертифіката - Клієнт, або інша особа, якій Клієнт передав Сертифікат і, таким чином, передав право на отримання послуги, зазначеної в п. 1.1. договору.
Вартість Сертифікату - певна Організатором і доведена до відома Клієнта за допомогою розміщення інформації на Веб-сайті цінність Сертифікату, виражена в сумі грошових коштів, яку Клієнт вносить Організатору в обмін на Сертифікат.
Активація Сертифікату - звернення Клієнта (або Власника Сертифіката) до Партнеру з вимогою забезпечити отримання послуги, зазначеної в п. 1.1. договору, шляхом введення унікального коду Сертифіката у відповідному розділі Веб-сайту в передбаченої для цього формі.
2.2. У тексті також можуть бути використані терміни, не визначені вищепереліченими поняттями. В цьому випадку, тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту оферти і здоровим глуздом.

3. Предмет договору

3.1. Організатор реалізує Клієнту Сертифікат, який є підтвердженням права на разове отримання послуги, зазначеної в п. 1.1. договору, у будь-якого з Партнерів Організатора за вибором Клієнта.
3.1.1. Клієнт може передати Сертифікат іншій особі, яка внаслідок такої передачі стає Власником Сертифікату, при цьому право на отримання послуги, зазначеної в п. 1.1. договору, за Клієнтом не зберігається і повністю переходить до Власника Сертифіката.
3.1.2. Право на разове отримання послуги, зазначеної в п. 1.1. договору, після здійснення операції з придбання Сертифікату виникає або у Клієнта, або у особи, якій Клієнт передав Сертифікат (Власника Сертифіката).
3.1.3. Право на разове отримання послуги зберігається за Клієнтом (або Власником Сертифікату) протягом усього терміну дії Сертифіката.
3.2. Клієнт набуває Сертифікат, а Організатор приймає оплату за нього в розмірі його вартості, строго на умовах, викладених на Веб-сайті.
3.3. Організатор підтверджує, що, купуючи Сертифікат, Клієнт набуває таким чином право на разове надання Партнером Організатора послуги, зазначеної в п.1.1. цього договору, і розрахунки за цю послугу між Партнером і Організатором зроблені повністю. Послуга може бути отримана Клієнтом (або Власником Сертифікату) тільки в межах терміну та території виконання, встановлених для відповідної Сертифікату на Веб-сайті Організатора, і виключно на умовах дотримання Клієнтом (або Владедьцем Сертифікату) вимог, встановлених партнером до порядку надання послуги.
3.4. Договір на придбання Сертифікату вважається укладеним з моменту створення, оформлення та направлення Клієнтом Замовлення в порядку, передбаченому цим договором, в розділі «Особистий кабінет» на Веб-Сайті. Тим самим Клієнт і Організатор підтверджують свою згоду з умовами договору, після чого цей договір вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Клієнтом і Організатором.

4. Права і обов'язки сторін.

4.1. Організатор має право:
- перенаправити Клієнта на Інтернет-ресурс платіжної системи для здійснення платежу;
- не чинити Клієнту послугу, зазначену в замовленні, але не оплачену Клієнтом;
- встановити вартість кур'єрської доставки Сертифіката та підсумовувати її з вартістю Сертифікату при оплаті Сертифікату Клієнтом. Про таке збільшення підсумкової ціни угоди з придбання Сертифікату Клієнт інформується в процесі оформлення Замовлення.
4.2. Організатор зобов'язується:
- передати Клієнту Сертифікат після виробленої Клієнтом оплати;
- інформувати Клієнта про прийняття Замовлення на придбання їм Сертифікату, або про факт придбання Сертифікату (якщо виплата вартості Сертифікату була проведена за допомогою електронної платіжної системи). Фактом того, що Клієнт поінформований, є факт відправлення листа з підтверджує інформацією на електронну пошту, вказану Клієнтом та / або вказаний Клієнтом номер мобільного телефону, шляхом СМС оповіщення;
- відповідати на запити Клієнта, спрямовані в письмовому вигляді на електронну пошту Організатора, не пізніше 1 (одного) робочого дня, наступного за днем ​​отримання такого запиту.
4.3. Клієнт має право:
- самостійно приймати рішення про використання сервісу на Веб-сайті. При цьому Клієнт визнає, що в разі використання Веб-сайту та напрямки Замовлення, він повною мірою і беззастережно приймає умови оферти і укладає Договір;
- вимагати від Організатора надання письмового підтвердження (на електронну пошту, вказану Клієнтом та / або вказаний Клієнтом номер мобільного телефону, шляхом СМС оповіщення), що підтверджує факт направлення Замовлення на придбання Сертифікату;
- передати свої права за цим договором іншій особі шляхом вручення йому Сертифіката, в результаті чого зазначена особа набуває статусу Власника Сертифіката та отримує право на отримання послуги, зазначеної в п. 1.1. договору, а Клієнт позбавляється такого права;
- звертатися в службу підтримки Організатора, користуючись контактами, зазначеними на Веб-сайті;
- залишати відгуки про роботу Організатора на Веб-сайті.
4.4. Клієнт зобов'язаний:
- детально ознайомитися з усіма правилами використання сервісу, викладеними на Веб-сайті;
- погодитися з тим, що коли Клієнт направив Замовлення, він зробив акцепт оферти і є стороною за цим договором з усіма наслідками, що випливають з цього факту правами і обов'язками;
- виплатити в повному обсязі вартість Сертифікату за допомогою способів платежу, зазначених в розділі 5 цього договору;
- погодитися зі збільшенням ціни угоди, в разі, коли до вартості Сертифікату додається вартість кур'єрської доставки в разі, якщо Клієнт вказує її необхідність при оформленні Замовлення, і виплатити при отриманні його повну вартість (вартість Сертифікату + ціна кур'єрської доставки за вказаною адресою); < br> - своєчасно і в повному обсязі повідомити Організатору інформацію, необхідну і достатню для реалізації Сторонами умов цього Договору та нести за неї повну відповідальність;
- прийняти ризик настання несприятливих наслідків у разі недостовірності зазначених при напрямку Замовлення даних;
- дотримуватись умов цього договору.

5. Розрахунки і порядок оплати

5.1. При придбанні Сертифікату Клієнт сплачує Організатору грошові кошти в розмірі вартості Сертифікату, а в разі зазначення в замовленні необхідності кур'єрської доставки - в розмірі вартості Сертифікату плюс вартість доставки. Розмір вартості Сертифіката та розмір вартості кур'єрської доставки вказуються на Веб-сайті. Сертифікат є непоповнювані і грошові кошти на нього нараховуються лише одного разу - під час придбання. Терміни оплати встановлюються Організатором і доводяться до відома Клієнта в момент оформлення їм Замовлення в сформованої для цього формі в розділі Веб-сайту «Особистий кабінет».
5.2. Оплата може бути проведена тільки шляхом перерахування необхідної суми на рахунок Організатора з використанням платіжних систем.

6. Особливі умови

6.1. Організатор підтверджує, що розрахунки з Партнером за яку вони надають послугу, певну в п. 1.1. договору, зроблені повністю, і вартість Сертифікату повністю покриває вартість послуги. У разі, якщо вартість наданої Партнером послуги менше вартості Сертифікату, різниця Клієнту (або Власнику Сертифіката); не повертається.
6.2. Сертифікат має термін придатності, після закінчення якого не активується. Сертифікат не підлягає обміну і поверненню.
6.3. При оформленні Замовлення Організатор не вимагає від Клієнтів зазначення персональних даних. Клієнт ідентифікується тільки шляхом вказівки логіна, адреси електронної пошти та / або номера мобільного телефону. У разі, якщо зазначені відомості будуть визнані персональними даними відповідно до чинного законодавства, Організатор зобов'язується використовувати персональні дані Клієнта та / або вказаних ним осіб, які використовуються в процесі оформлення Замовлення, виключно для виконання своїх обов'язків перед Клієнтом за цим договором, з метою ідентифікації та підтримки Клієнта. Організатор зобов'язується ні за яких умов не використовувати персональні дані Клієнта і зазначених їм осіб для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до зробленим до Замовлень і не надавати зазначені дані і відомості третім особам, інакше як за що набрало законної сили рішенням суду.
6.4. При акцепт цієї оферти Клієнт дає безумовну згоду на отримання їм інформаційного повідомлення на вказану адресу електронної пошти або номер мобільного телефону.

7. Відповідальність Організатора та Клієнта

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по публічній оферті, Організатор та Клієнт несуть відповідальність відповідно до умов цієї оферти і чинним законодавством.
7.2. Обов'язки Організатора визнаються повністю виконаними після отримання Клієнтом Сертифікату. Після того, як зобов'язання Організатора визнаються повністю виконаними, Клієнт більше не має права вимагати від нього надання будь-яких послуг.
7.3. Організатор не несе відповідальності за неможливість обслуговування Клієнта на Веб-сайті по будь-яким технічних причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і т. П. < / bold>
7.4. Організатор не несе відповідальності за порушення умов цього договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі , страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Організатором умов публічної оферти і йому непідконтрольні.
7.5. Організатор не несе відповідальності перед Клієнтом і не виплачує йому ніякого відшкодування за витрати, понесені Клієнтом, в разі неможливості здійснення Партнером прийнятих на себе зобов'язань внаслідок:
- недотримання Клієнтом терміну дії Сертифіката;
- недотримання Клієнтом (або Власником Сертифікату) встановлених Партнером вимог до порядку надання послуги, зазначеної в п. 1.1. цього договору;
- у випадках створення непереборних перешкод в результаті дій органів влади або третіх осіб.
7.6. Спори щодо виконання цього договору, що виникли з ініціативи Клієнта, підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Організатора з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню на адресу електронної пошти Організатора, вказаною на Веб-сайті. Термін відповіді на претензію складає до 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання претензії Організатором.

8. Порядок зміни і розірвання цього публічного договору-оферти

8.1. Організатор залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в умови цієї оферти і, якщо час вступу змін в силу спеціально не обумовлено, вони починають свою дію з моменту опублікування їх на Веб-сайті.
8.2. Використання Клієнтом Веб-сайту після внесення змін до оферту однозначно розуміється Організатором як згоду з внесеними змінами.
8.3. У разі порушення Клієнтом порядку і умов придбання та активації Сертифікату, передбачених цим договором, договір вважається неукладеним.

9. Термін дії договору-оферти

Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє до виконання Сторонами всіх зобов'язань по ньому.

10. Реквізити Організатора.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Клаустрофобія-М»

Юридична адреса: 115114, Москва, Дербеневская наб., Д. 7, стор. 24
Поштова адреса: 115114, Москва, Дербеневская наб., Д. 7, стор. 24
ІПН 7719880893 КПП 772501001
ОКПО 11292891
Свідоцтво про Державну 1147746645507
Банківські реквізити:
р / с 40702810101300005405
в ВАТ Альфа Банк БИК 044525593 к / с 30101810200000000593